A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” realizuje projekt pt.: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego zgodnie z Umową nr RPPD.09.01.00-20-0378/19-00 o dofinansowanie Projektu nr RPPD.09.01.00-20-0378/19 z dnia 8 października 2019 r.

Celem projektu jest wdrażanie operacji ujętych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, w tym zaplanowanego wsparcia w zakresie realizacji Planu komunikacji do 31.12.2020 r.

Projekt wpisuje się w założenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” realizując cele Lokalnej Strategii Rozwoju. Działania projektowe polegają przede wszystkim na organizacji pracy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” świadczącego bezpłatne usługi doradcze dla wnioskodawców, prowadzącego działania aktywizujące mieszkańców obszaru objętego LSR oraz organizacji konkursów dot. wdrażania LSR. Dzieje się to m.in. poprzez organizację wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, przygotowaniu materiałów informacyjno - promocyjnych (notesów, długopisów), organizacji inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców, przeprowadzeniu konferencji dla kobiet oraz organizację wyjazdu studyjnego nt. włączenia społecznego.
 
Projekt realizuje cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020, cel szczegółowy – Poprawa dobrobytu społeczności lokalnych poprzez wzmocnienie kapitału społecznego i zwiększenie zaangażowania w rozwój lokalny.
 
Wartość projektu: 429 500,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 408 020,84 zł.
Dodano: 26.02.2020
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 2509 razy.
Hosting: pvi.pl