A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

Aktywna integracja i wsparcie rodzin

Znacznym problemem dostrzeżonym przez LGD na etapie diagnozy jest problem ubóstwa i wykluczenia społecznego. Niezbędnym jest, zatem podjęcie kroków mających na celu włączenie społeczne osób objętych pomocą społeczną, wsparcie na rzecz rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych, osób niepełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo. Potrzebne jest fachowe wsparcie przy wykorzystaniu instrumentów z zakresu aktywnej integracji, celem efektywnego przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy. Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez:
 
1. Programy Aktywności Lokalnej - wsparcie kierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wykorzystujące instrumenty aktywnej integracji:
  • o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności;
  • o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;
  • o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, (łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej);
  • o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.
2. Wsparcie na rzecz rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez:
  • tworzenie i funkcjonowanie środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (m.in. ogniska wychowawcze i koła zainteresowań, świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe organizujące zajęcia socjoterapeutyczne lub z programem socjoterapeutycznym),
  • wsparcie doradczo- pedagogiczne oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne skierowane do rodzin w zakresie rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych przez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny.
Wysokość wsparcia sięgać będzie 95% kosztów kwalifikowalnych
 
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Dodano: 12.04.2016
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 3350 razy.
Hosting: pvi.pl