A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

Edukacja

Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego
W ramach tego działania przewidziano dofinansowanie w zakresie organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ośrodkach wychowania przedszkolnego, polegających na rozszerzeniu ich oferty o zajęcia zmierzające do kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa).
 
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej małych szkół kształcenia ogólnego
Dodatkowo w ramach działań w zakresie wsparcia edukacji na obszarze LGD zaplanowano przedsięwzięcie związane z podniesieniem jakości oferty edukacyjnej małych szkół (liczących do 100 uczniów) kształcenia ogólnego ze względu na potrzebę zwiększenia wśród dzieci kompetencji, niezbędnych na dalszym rynku pracy. W ramach tego działania planowane jest wsparcie w zakresie:
  • Organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, zwłaszcza z języków obcych, informatyki, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, rozwijania uzdolnień.
  • Kształtowania kompetencji i umiejętności niezbędnych na dalszym rynku pracy, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe.
  • Organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: wsparcie logopedyczne, pedagogiczne.
  • Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.
  • Wsparcia na rzecz indywidualizacji procesu nauczania dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w kl. IV-VI.
Wysokość wsparcia w ramach obu przedsięwzięć sięga 95% kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu.
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
 
Infrastruktura związana z opieką przedszkolną
Zgodnie z analizą dotyczącą słabych stron obszaru LGD w niektórych gminach dostrzegano niewystarczającą ofertę ośrodków wychowania przedszkolnego. Są to m. in.braki  w infrastrukturze, spełniającej potrzeby socjalno-bytowe dzieci i nauczycieli, w tym dzieci z niepełnosprawnością. Stąd potrzeba skierowania wsparcia w danym zakresie w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
W ramach danego przedsięwzięcia przewiduje się:
  • Utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej.
  • Dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli
  • Dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Wysokość wsparcia sięga 95% kosztów kwalifikowalnych operacji.
 
Źródło wsparcia: Europejski Fundusz Społeczny
Dodano: 12.04.2016
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 3543 razy.
Hosting: pvi.pl